Advanced

Open Water Diver


 

Navazující kurz na OWD, který rozšiřuje a prohlubuje získané znalosti z předchozího kurzu OWD.

Skládá se celkem z pěti specializací, z nichž dva jsou povinné a zbylé si účastník vybírá sám, podle svých zájmů. Po úspěšném absolvování kurzu je potápěč oprávněn k ponorům do 30 m hloubky.

Teoretická část

  • Zvládnutí pěti specializací

  • Povinné jsou specializace na hloubkové ponor a navigace

  • Zbylé tři je možné vybrat

  • Všechny specializace se zakončují znalostním minitestem


 

Praktická část

  • 5 ponorů zaměřené na zvolenou specializaci


 


Celý kurz trvá přibližně 2 - 3 dny a k tomu ještě připočítej čas, který věnuješ studiu.


Požadavky:

Zdravé tělo i duch
Minimální věk: 10 let
Předchozí zkušenosti s potápěním: licence OWD
Co s sebou: plavky, ručník


Cena: 6.000,-Kč plus registrační poplatek 1.000,-Kč